Kanser taraması
HPV izlemi
Kadın genital kanserlerinin cerrahi tedavisi, izlemi
Rahim ağzı kanseri
Rahim kanseri
Vulva kanseri
Yumurtalık Kanseri
Tuba Kanseri
Sarkomlar
Mol hidatiform (üzüm gebeliği)
HPV aşıları
KOLPOSKOPİ
Prekanseröz lezyonların tanı ve tedavisi
LEEP eksizyon
Konizasyon

Atatürk Cd. Kemal Özülkü İşhanı K:10 Adana